Interakcje leków przeciwdepresyjnych – ściągawka.

Tym razem przygotowałam tabelkę, ukazującą najczęstsze interakcje leków przeciwdepresyjnych, o których pisałam w tym poście. Możesz za jej pomocą z łatwością sprawdzić, których leków nie powinieneś łączyć i dlaczego. Jeśli przyjmując dany lek przeciwdepresyjny nadal nie wiesz czy nie zaszkodzi ci dodatkowe przyjmowanie innego preparatu, możesz zapytać o to w komentarzu lub napisać do mnie maila.

Krótkie objaśnienie:

  • nawet jeśli nie należy łączyć danych substancji, w pewnych przypadkach może być to konieczne – wtedy pacjent powinien pozostawać pod stałą kontrolą lekarza;
  • ze względu na to, że leki przeciwdepresyjne działają na ośrodkowy układ nerwowy, należy ostrożnie je łączyć z substancjami, które również na niego oddziałują. Z alkoholu najlepiej zrezygnować na czas terapii.

Inhibitory MAO

(obecnie w Polsce dostępny moklobemid)

+TLPD

(amitryptylina, klomipramina, doksepina, maprotylina)

Nie należy łączyć.

Może dojść do zespołu serotoninowego. Można stosować nie wcześniej niż 7 dni po odstawieniu TLPD.

+ SSRI

(citalopram, escitalopram, sertralina, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna) i inne leki zwiększające stężenie serotoniny

Nie należy łączyć.

Może dojść do zespołu serotoninowego.

Można stosować nie wcześniej niż 2 tygodnie po odstawieniu paroksetyny i sertraliny, i nie wcześniej niż 5 tygodni po odstawieniu fluoksetyny.

+ lewodopa

(np. Madopar, Nakom, Sinemet)

Zachować ostrożność.

Może dojść do przełomu nadciśnieniowego.

+ dekstrometorfan

(np. Acodin, Grypolek, Dexacaps), kodeina (np. Neoazarina, Thiocodin)

Nie należy łączyć.

Może nasilić się działanie na ośrodkowy układ nerwowy i pojawić się mogą zawroty głowy, drżenie, nudności, wymioty, depresja oddechowa.

+ metoprolol

(np. Metocard, Metoprolol)

Zachować ostrożność.

Może nasilić się działanie hipotensyjne (obniżające ciśnienie) metoprololu.

+ opioidowe leki przeciwbólowe

(np. morfina, fentanyl, tramadol)

Zachować ostrożność.

Mogą pojawić się objawy łagodnego zespołu serotoninowego.

+ niesteroidowe leki przeciwzapalne (ibuprofen, kwas acetylosalicylowy, naproksen, meloksikam i inne) Moklobemid może nasilać działanie tych leków. Konieczne może być zmniejszenie ich dawki.
+ tyramina

(np. ser camembert, rokpol, ementaler, marynowane śledzie)

Może pojawić się tzw. cheese effect. Jest to znacząca interakcja w przypadku stosowania nieselektywnych inhibitorów MAO – fenelzyny czy tranylcyprominy, które w Polsce są obecnie niedostępne. Blokują one metabolizm tyraminy co powoduje wzrost jej stężenia we krwi. To z kolei prowadzi do wzrostu stężenia adrenaliny i noradrenaliny, przez co może dojść do gwałtownego wzrostu ciśnienia krwi. Wówczas pojawić się mogą bóle głowy, bóle zamostkowe, niepokój, dreszcze. W skrajnych przypadkach dojść może nawet do niewydolności serca, zawału, krwotoku czy śpiączki. Podczas stosowania tych leków i w ciągu dwóch tygodni po ich odstawieniu należy unikać produktów z tyraminą. W przypadku moklobemidu interakcja ta nie ma aż takiego znaczenia. Jedynie chorzy na nadciśnienie i osoby wrażliwe na tyraminę powinny unikać stosowania produktów bogatych w tą substancję.
+ tryptany

(np. sumatryptan, almotryptan, zolmitryptan)

Nie należy łączyć.

Interakcja bardzo istotna, ponieważ podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów MAO i tych substancji przeciwmigrenowych, nie są one (tryptany) tak szybko rozkładane, zwiększa się ich stężenie we krwi i może dojść do nadmiernego skurczu naczyń. W konsekwencji, istnieje niebezpieczeństwo m.in. wystąpienia niedokrwienia mięśnia sercowego lub mózgu.

SSRI

(citalopram, escitalopram, sertralina, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna)

 

+ inhibitory MAO

(np. moklobemid, linezolid) i inne leki zwiększające stężenie serotoniny

Nie należy łączyć.

Może dojść do zespołu serotoninowego.

Można stosować nie wcześniej niż 2 tygodnie po odstawieniu paroksetyny i sertraliny i nie wcześniej niż 5 tygodni po odstawieniu fluoksetyny.

+ leki wydłużające odcinek QT (niektóre leki p/arytmiczne, p/psychotyczne, p/bakteryjne, TLPD) Nie należy łączyć.

SSRI mogą wydłużać odcinek QT. W połączeniu z innymi lekami, które też mogą to powodować, może dojść do groźnej arytmii.

+ leki zmniejszające krzepliwość krwi

(np. kwas acetylosalicylowy, tiklopidyna, warfaryna)

Zachować ostrożność.

Może nasilić się ryzyko krwawienia.

+ leki obniżające próg drgawkowy

(np. TLPD, neuroleptyki, bupropion, tramadol)

Interakcja bardzo istotna.

Zwiększa się ryzyko drgawek.

(nie dotyczy paroksetyny)

+metoprolol

(np. Metocard, Metoprolol)

Zachować ostrożność.

Może nasilić się działanie hipotensyjne (obniżające ciśnienie) metoprololu.

Citalopram i escitalopram

+ inhibitory enzymu CYP2C19

(np. omeprazol, esomeprazol, tiklopidyna, lanzoprazol

Może nadmierne wzrosnąć stężenie citalopramu i escitalopramu we krwi, co stwarza ryzyko wystąpienia niebezpiecznych działań niepożądanych. Konieczne może być zmniejszenie ich dawki.
Fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, sertralina + klozapina, olanzapina, karbamazepina, flekainid, enkainid, propafenon i inne leki nasilające metabolizm antydepresantów Może dojść do wzrostu stężenia tych leków i nasilenia ich działań niepożądanych.
+ tryptany

(np. sumatryptan, almotryptan, zolmitryptan)

Wzrasta ryzyko zespołu serotoninowego.
SNRI

duloksetyna i wenlafaksyna

+ inhibitory MAO

(np. moklobemid, linezolid)

Nie należy łączyć.

Można stosować SNRI nie wcześniej niż 14 dni po odstawieniu inhibitorów MAO, a inhibitory MAO można wprowadzić nie wcześniej niż 5 dni po odstawieniu duloksetyny i 7 dni po odstawieniu wenlafaksyny.

+ SSRI i inne leki zwiększające stężenie serotoniny Nie należy łączyć.

Może dojść do zespołu serotoninowego.

 

+ metoprolol, propafenon Zachować ostrożność.

Może dojść do wzrostu stężenia metoprololu i propafenonu we krwi.

+ leki zmniejszające krzepliwość krwi

(np. kwas acetylosalicylowy, tiklopidyna, warfaryna)

Zachować ostrożność.

Może nasilić się ryzyko krwawienia.

Duloksetyna + fluwoksamina, cyprofloksacyna i inne leki hamujące ich metabolizm Nie należy łączyć.

Może dojść do wzrostu stężenia duloksetyny we krwi i wystąpienia niebezpiecznych działań niepożądanych.

Wenlafaksyna + ketokonazol, itrakonazol, klarytromycyna, atazanawir, sakwinawir telitromycyna i inne leki hamujące metabolizm wenlafaksyny Zachować ostrożność.

Może dojść do wzrostu stężenia wenlafaksyny.

NRI

(reboksetyna)

+ inhibitory MAO

(np. moklobemid, linezolid)

Nie należy łączyć.

Może dojść do przełomu nadciśnieniowego.

+ ketokonazol, erytromycyna, fluwoksamina i inne inhibitory enzymu CYP3A4, metabolizującego reboksetynę Nie należy łączyć.

Może dojść do wzrostu stężenia reboksetyny we krwi i nasilenia działań niepożądanych.

+ fenobarbital, karbamazepina, fenytoina, ryfampicyna i inne induktory enzymu CYP3A4 Zachować ostrożność.

Może dojść do zmniejszenia stężenia reboksetyny we krwi.

+ ergotamina Zachować ostrożność.

Może dojść do wzrostu ciśnienia tętniczego.

+ leki moczopędne powodujące utratę potasu

(np. indapamid, klopamid, furosemid, torasemid)

Zachować ostrożność.

Może dojść do hipokaliemii – nadmiernego spadku stężenia potasu we krwi.

Trój- i czteropierścieniowe

leki przeciwdepresyjne

+ inhibitory MAO

(np. moklobemid, linezolid)

Nie należy łączyć.

Może dojść do zespołu serotoninowego.

Zaleca się zrobić 14 dni przerwy między stosowaniem tych leków.

+ SSRI i inne leki zwiększające stężenie serotoniny Nie należy łączyć.

Może dojść do zespołu serotoninowego.

 

+ adrenalina, noradrenalina, efedryna, fenylefryna i inne sympatykomimetyki Nie należy łączyć.

Może dojść do nasilenia działań sympatykomimetyków i niebezpiecznych zaburzeń rytmu serca.

+ atropina, skopolamina, bromek ipratropium i inne cholinolityki Zachować ostrożność.

Może dojść do nasilenia działania cholinolityków.

+ hormony tarczycy Zachować ostrożność.

Może dojść do nasilenia działania leku przeciwdepresyjnego i wystąpienia działań niepożądanych ze strony serca.

+ klonidyna, guanetydyna Nie należy łączyć.

Ryzyko pojawienia się gwałtownego, niebezpiecznego wzrostu ciśnienia krwi.

 

+ disulfiram Nie należy łączyć.

Może dojść do zaburzenia funkcji psychicznych.

(Ludiomil nie daje takiej interakcji)

+ chinidyna, cymetydyna, fluoksetyna, haloperidol i inne leki hamujące metabolizm amitryptyliny Zachować ostrożność.

Może dojść do wzrostu stężenia leku przeciwdepresyjnego we krwi.

+ ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina, barbiturany i inne leki nasilające metabolizm amitryptyliny Zachować ostrożność.

Może dojść do spadku stężenia leku przeciwdepresyjnego we krwi.

+ leki moczopędne powodujące utratę potasu

(np. indapamid, klopamid, furosemid, torasemid)

Zachować ostrożność.

Może dojść do hipokaliemii – nadmiernego spadku stężenia potasu we krwi.

(Ludiomil nie daje takiej interakcji)

Mianseryna,

mirtazapina

+ inhibitory MAO

(np. moklobemid, linezolid)

Nie należy łączyć.

Może dojść do zespołu serotoninowego.

Zaleca się zrobić 14 dni przerwy między stosowaniem tych leków.

+ SSRI i inne leki zwiększające stężenie serotoniny Nie należy łączyć.

Może dojść do zespołu serotoninowego.

 

+ fenytoina, karbamazepina Zachować ostrożność.

Może dojść do spadku stężenia mianseryny we krwi i osłabienia jej działania. Mianseryna obniża próg drgawkowy, przez co osłabia przeciwpadaczkowe działanie fenytoiny.

+ warfaryna, acenokumarol Zachować ostrożność.

Może nasilić się ryzyko krwawienia.

+ leki wydłużające odcinek QT (niektóre leki p/arytmiczne, p/psychotyczne, p/bakteryjne, TLPD) Nie należy łączyć.

SSRI mogą wydłużać odcinek QT. W połączeniu z innymi lekami, które też mogą to powodować, może dojść do groźnej arytmii.

+ ketokonazol, erytromycyna, cymetydyna i inne leki hamujące metabolizm antydepresantów Zachować ostrożność.

Może dojść do wzrostu stężenia leku przeciwdepresyjnego we krwi.

Agomelatyna

(Valdoxan)

+ fluwoksamina, cyprofloksacyna, estrogeny Nie należy łączyć.

Może dojść do znacznego wzrostu stężenia agomelatyny we krwi

Trazodon

(Trittico CR, Trittico XR)

+ erytromycyna, ketokonazol, itrakonazol, rytonawir i inne leki hamujące metabolizm trazodonu Zachować ostrożność.

Może dojść do wzrostu stężenia trazodonu we krwi.

+ karbamazepina Zachować ostrożność.

Może dojść do spadku stężenia trazodonu i osłabienia jego działania, a także wzrostu stężenia karbamazepiny we krwi.

+ IMAO, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne Nie należy łączyć.

Może dojść do zespołu serotoninowego.

Mimo braku informacji na temat interakcji z innymi lekami przeciwdepresyjnymi, nie można ich wykluczyć.

+ pochodne fenotiazyny (np. flufenazyna, chlorpromazyna, perfenazyna) Nie należy łączyć.

Może dojść do wzrostu stężenia obu leków we krwi.

Nasilone zostaje działanie hipotensyjne (spadek ciśnienia krwi) i uspokajające.

+ leki wydłużające odcinek QT (niektóre leki p/arytmiczne, p/psychotyczne, p/bakteryjne, TLPD) Nie należy łączyć.

Trazodon może wydłużać odcinek QT. W połączeniu z innymi lekami, które też mogą to powodować, może dojść do groźnej arytmii.

+ digoksyna, fenytoina Zachować ostrożność.

Trazodon może zwiększać stężenie tych leków we krwi.

Bupropion (Wellbutrin XR, Wellbutrin SR) + inhibitory MAO

(np. moklobemid, linezolid)

Nie należy łączyć.

Może dojść do zespołu serotoninowego.

 

+ risperidon, metoprolol, SSRI, propafenon, flekainid inne leki metabolizowane przez enzym CYP2D6 Zachować ostrożność.

Może dojść do wzrostu stężenia tych leków, ponieważ bupropion hamuje ich metabolizm.

+ karbamazepina, fenytoina, walproinian i inne leki nasilające metabolizm bupropionianu Zachować ostrożność.

Może dojść do spadku stężenia bupropianu we krwi i osłabienia jego działania.

+ lewodopa, amantadyna

Zachować ostrożność.

Zwiększa się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

 Kategorie:Depresja

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogerów lubi to: